Betaling

Da alle forsendelser må forskuddsbetales, kan vi bare levere i.h.t. disse betingelser dersom ikke annet er avtalt spesielt.

Reklamasjoner og D.O.A (Dead on arrival) død ved ankomst

Kunden står selv ansvarlig for riktig og forsvarlig behandling av fisken. Dersom det skulle oppstå et uventet problem med den importerte fisken, må kunden sørge for forsvarlig behandling deretter. Dette vil ikke være et reklamasjonsgrunnlag i forhold til Koibito Norway eller forhandler. Vi står derimot til disposisjon med råd uten kostnad. D.O.A (død ved ankomst) betyr: Alle fisker i en boks er døde ved ankomst. Disse vil kunne bli erstattet av Koibito Norway. For å oppnå kompensasjon må følgende betingelser være tilstede:

  1. Reklamasjon må være fremsatt innen 24 timer på e-mail etter levering har funnet sted
  2. Reklamasjonen med vedlegges digitalt foto.
  3. Fisken det reklameres på må oppbevares i frossen tilstand i 4 uker. KoiBito forbeholder seg retten til å kreve disse utlevert for inspeksjon.
  4. Kompensasjonen vil beløpe seg til nettoverdien av fisken. Flyfrakt vil ikke bli kompensert og vil derfor være kundens risiko.

Reklamasjoner som angår andre forhold enn D.O.A må fremsettes innen 24 timer som beskrevet ovenfor. Fiskedød eller sykdommer som måtte oppstå senere vil ikke være KoiBito Norway/Japans ansvar.

Unngå unødvendige problem ved å innrapportere reklamasjoner som nevnt ovenfor. Hvor mennesker arbeider vil det alltid oppstå "feil", men vi er her sammen med våre leverandører for å bistå dere m.h.t. deres bekymringer og spørsmål. Vi er underlagt betingelser fra våre leverandører og uriktige reklamasjoner eller reklamasjoner fremsatt for sent vil desverre ikke bli håndtert.